СВЕТИ ПРОРОК МИХЕЙ

14 август

 

Св. пророк Михей произлизал от племето Юдово и живял във времето на пророк Исаия (VІІІ – VІІ в. пр. Хр.). Подобно на Исаия той призовавал развратилия се народ към покаяние и му напомнял безбройните Божии благодеяния.

“Народе Мой, какво аз Ти сторих и с какво те отегчих?” – викал пророкът от името на Господа. “Аз те изведох от Египетската земя и от дома на робството те освободих ... Възвестено ти бе в какво се състои доброто и какво иска от тебе Господ: да изпълняваш закона и да обичаш добродетелта и смирено да ходиш с твоя Бог (6:3 – 7, 8).

След като посочва бедствията, на които ще бъдат подложени всички, които са забравили Господа, св. пр. Михей предсказва времената на благост и мир, когато ще се яви Спасителят: “От Сион ще излезе закон и слово Господне – от Йерусалим” (Мих. 4:2). Той указва и на мястото, където ще се роди Спасителят: “И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Юдини? От тебе ще излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е открай време, от вечни дни” (Мих. 5:2).