СВЕТИ МЪЧЕНИЦИ КИРИК И ЮЛИТА

15 юли

 

Св. Юлита произлизала от рода на предишните римски царе. Овдовяла на млади години, като имала само един 3-годишен син Кирик. Тя живеела в гр. Икония (област Ликаония) и цяла била предадена на христовата вяра. Своя син тя кръстила веднага след рождението му, а като станал на 3 години, научила го на вяра и молитва, доколкото едно дете на такава възраст може да възприеме.

Когато при Диоклетиан настанало гонение и в Ликаонската област, Юлита взела 3-годишния си син и с двете си верни слугини избягала в Селевкия. Когато започнали и тук да преследват християните, тя отишла в Килийския град Тарс. Но и тук не могла да се скрие и скоро била изведена със сина си на съд.

Управителят я запитал за нейното име, род и отечество. Тя се нарекла само християнка. Управителят тогава и отнел сина и заповядал да я бият с волски жили. Детето жално гледало майка си, плачело и искало да се изтръгне из ръцете, които го държали. Управителят се опитал да го погали, но Кирик с висок глас извикал: “Аз съм християнин, пусни ме при мама!” И взел с ръчичките си да драска управителя, като отвръща лицето си от него.

Озлобеният управител го блъснал и Кирик паднал надолу, удряйки главичката си по каменните стъпала и предал Богу своята света и невинна душа. Виждайки как Кирик пострадал преди нея, св. Юлита се изпълнила с радост и поблагодарила на Бога, за дето нейният син се удостоил с мъченически венец. След много мъки и Юлита била посечена с меч. Това станало в 304 г.

Телата на пострадалите за Христа майка и дете били хвърлени без погребение да бъдат изядени от зверове. Но двете слугини през нощта ги взели и погребали. Едната от тях доживяла до възцаряването на Константин Велики. Тя показала на вярващите мястото, където били погребани мъчениците, и разказала за тяхното мъченичество. Мощите на светците били намерени нетленни. И до днес те са чудотворни. Част от тия мощи се намира в Охрид, в църквата “Св. Богородица”.