СВЕТИ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НАЙ-НОВИ

26 май

 

Св. мъченик Георги Софийски Най-нови се родил в София от знатни родители българи Иван и Мария. Нарича се “Най-нов” за разлика от другия мъченик Георги Софийски Нови, чиято памет се празнува на 11 февруари.

Турците решили да го привлекат към мохамеданската вяра. Като не успели да постигнат това с увещания, те насила навили на главата му свещената за мохамеданите зелена чалма и го провъзгласили за мохамеданин. Оскърбеният Георги хвърлил на земята натрапената му чалма и я стъпкал. Тогава озлобената тълпа го предала на кадията.

Нито съблазнителните обещания за високо служебно положение, нито жестоките мъчения не могли да сломят твърдостта на неговата християска вяра. Съдията заповядал да режат тялото му на ивици от главата до нозете и получените рани да бъдат обгаряни със запалени свещи, от което тялото на мъченика така пламнало, че не се виждало лицето му. Но всички усилия се оказали напразни.

Последвала окончателната присъда на съдията – Георги да бъде обесен. Обаче изтощен от дотогавашните страдания, мъченикът умрял в ръцете на палачите, преди да го обесят. Въпреки това те го окачили на въжето, за да изпълнят присъдата. Три денонощия тялото висяло на бесилката, без да настъпи разлагане, а напротив – по площада се носело необикновено благоухание от светите мощи на мъченика. Майка му седнала под бесилката и прегърнала в скута си нозете на сина си. Така тя прекарала трите денонощия.

Обесването станало на 26 май 1530 г. Подир изтичането на присъденото време кадията предал тялото на мъченика, за да бъде погребано по християнски, и погребението било извършено тържествено от тогавашния софийски митрополит Йеремия в църквата “Св. вкмч Георги Победоносец”. Сега тези мощи се намират в неизвестност. Майката на мъченика починала на 40-ия ден от смъртта на Георги и била погребана при нозете на сина си.