СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК СИМЕОН, БРАТ ГОСПОДЕН

27 април

 

Свети Симеон, наречен брат Господен по плът, е бил сродник на Иисус Христос, а не Негов брат в прекия смисъл на думата. Той е бил син на Клеопа, брата на Йосиф Обручник, и брат на свети апостол Яков, първият йерусалимски епископ.

След възнесението на Спасителя, свети Симеон проповядвал Евангелието в Юдея. През 62 или 63 г. неговият брат, йерусалимският епископ Яков, бил убит с камъни. На негово място йерусалимските християни избрали Симеон, който според древното църковно предание управлявал йерусалимската църква повече от 40 години.

През време на юдейската война, която завършила с разрушаването на Йерусалим и храма от Веспасиан и Тит (70 г.), Симеон заминал заедно с другите хриситяни за град Пела, който се намирал на изток от р. Йордан и бил подвластен на Ирод Агрипа ІІ. След това пак се върнал в Йерусалим и управлявал църквата до смъртта си.

Като превзели Юдея, римляните преследвали потомците на Давидовия род. Те се страхували да не би някой от потомците на Давид да организира юдеите, да се обяви срещу кесаря и да възстанови Юдейското царство.

Като довели Симеон при царския наместник Атика, римляните се опитали да го принудят да се отрече от вярата си в Христа, като употребили отначало съвети и заплахи, а после и мъчения. Тогава Симеон бил на около 120 години, но въпреки старостта, той твърдо понасял страданията и останал верен на своите християнски убеждения. Мъжеството, търпението и твърдостта му удивили самите мъчители. Накрая Симеон бил разпънат на кръст (107 година).