СЪБОР НА 12-ТЕ АПОСТОЛИ

30 юни

 

Православната църква, като празнува паметта на всеки един от 12-те апостоли отделно, еднакво благоговее и пред целия техен събор заедно. Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от 12-те апостоли, прославя ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Иоан 15:14), и когато Син Человечески седне на престола на славата Си, те всички ще сенат на 12 престола, за да съдят 12-те Израилеви колена (Мат. 19:28). А Светото Предание нарича всички 12 апостоли славни и всехвални. Църквата съединява 12-те в един ден, за да празнува паметта на всички заедно, като нарича тоя ден “Събор на светите 12 славни и всехвални апостоли”. Те са:

1. Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари);
2. Андрей Първозвани (30 ноември);
3. Яков Заведеев (30 април);
4. Йоан Заведеев – евангелист (26 септември и 8 май);
5. Филип (14 ноември);
6. Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август);
7. Тома (6 октомври);
8. Матей – евангелист (16 ноември);
9. Яков Алфеев (9 октомври);
10. Юда Яковов, брат на ап. Яков от 70-те апостоли (19 юни);
11. Симон Зилот (10 май);
12. Матий (9 август);
13. Павел Първовърховни (29 юни).

Макар съборът на апостолите, прославяни от Църквата на 30 юни да включва в себе си 13 апостоли, но в богослужебните книги тоя ден се нарича “Събор на 12-те”, понеже това число на апостолите е първоначално и Христово (Мат. 10:1-5). Затова то се е запазило и тогава, когато към събора на апостолите бил причислен и апостол Павел.